Nike

Nike har siden starten av 2000-tallet fått et betydelig økt fokus på en god produksjon hvor både miljø og arbeidstakere ivaretas. De har vært en av de første i bransjen sin som åpnet fabrikklistene sine. Åpne og offentlig tilgjengelige fabrikklister er en forutsetning for at Nike sitt arbeid med etikk og miljø skal være troverdig. Åpne lister viser også at de er opptatt av og tar ansvar for arbeidsforholdene ved fabrikkene de gir produksjonsoppdrag til. Selskapene gjør det også enkelt for fagforeninger, organisasjoner og media å varsle om kritikkverdige forhold i leverandørkjeden. Åpenhet er viktig i arbeidet for å sikre at arbeiderne ved fabrikkene har verdige og trygge arbeidsforhold.

Når det kommer til miljøet har Nike satt i gang en stor kampanje som kalles "move to zero". Denne kampanjen går ut på å kutte klimautgiftene og avfall. Treningskolleksjonen vi bestiller fra Nike består av 100% resirkulert polyester. Mer info om kampanjen kan du lese her: https://www.nike.com/no/baerek...

På tross av dette har Nike fortsatt en vei å gå, som en av verdens største leverandører på treningstøy. De har f.eks. ikke utformet en generell dyrevelferdspolitikk, men har uttalt at de jobber for å minimere dyrelidelse på sine produkter som inneholder lær, ull og dun. Dette er en viktig faktor for at de bare scorer 5,5 på Fashion Transparency Index f.eks. De har også hatt dårlige støtteordninger for fabrikker som har blitt nedstengt grunnet covid-19.

Miljøagentene sier følgende om Nike:

"Et eksempel på forbedringer er sportsmerket Nike, som har gått fra å knyttes til barnearbeid og utnyttelse av billig arbeidskraft til å bli et merke som ønsker å stå frem for åpenhet og bærekraft i bransjen. Hvorvidt Nike gjør dette fordi de faktisk bryr seg om arbeiderne eller om det kun er for å bedre sitt rykte er vanskelig å si, men det viser i hvert fall at vi som forbrukere har mye makt og at vi kan påvirke i riktig retning ved å legge press på bransjen. Det kommer også det flere og flere avtaler på plass mellom myndigheter i utviklingsland, bransjen og internasjonale organer som gjør at landene forplikter seg til bedre rettigheter for arbeidere og å avskaffe barnearbeid."