Forvalteransvar

I KRIK er vi bevisst på vårt forvalteransvar. Vi vet at produksjon av klær og andre produkter kan ha negativ innvirkning på miljø og klima – lokalt og globalt. Samtidig ønsker vi å gi deg muligheten til å vise andre at du er en KRIKer og at KRIKere skal kunne vite om hverandre. I den sammenheng har våre særegne KRIK-produkter vist seg å være veldig viktige. Derfor ønsker KRIK å fortsette å tilby KRIK-produkter samtidig som fokus på klima, miljø og bærekraft blir høyt prioritert i produksjonen.

Leverandører
Helt konkret benytter vi oss kun av leverandører som kan garantere for gode arbeidsforhold blant arbeiderne og som har fokus på klima- og miljøvennlig produksjon. Vi har i 2021 gjort fullstendig gjennomgang av alle våre leverandører, og deler gjerne hvem som står bak de ulike plaggene våres. Ta kontakt på magnusk@krik.no om det er ønskelig. I tillegg etterstreber vi en så klimavennlig transport av produktene som mulig, og sender eksempelvis kun pakker som klimanøytrale servicepakker gjennom posten. Likevel er vi klar over at produksjonskjeden aldri vil bli helt klimanøytral.

Miljøkompensasjon
Derfor ønsker vi å gi deg muligheten til å støtte et formål som jobber hver dag for å bekjempe klima- og miljøendringer i veldig utsatte deler av verden. Dersom du betaler 20 kroner ekstra i miljøkompensasjon når du velger fraktalternativ i vår nettbutikk, sender vi de samme 20 kronene direkte til Regnskogfondet. De arbeider med å verne verdens regnskoger blant annet for å opprettholde regnskogens evne til karbonfangst og for å sikre biomangfold, folkegruppers rettigheter i eget land og livsviktige økosystem. Besøk gjerne Regnskogfondet sin nettside for mer informasjon om deres arbeid. (https://www.regnskog.no)

Til slutt: ikke kjøp mer klær enn du trenger, men når du først trenger noe; kjøp gjerne KRIK-klær!