Code of conduct

I 2021 tok vi en fullstendig gjennomgang av våre leverandører, og laget vår egen Code of conduct. Hver leverandør vi bestiller klær fra har også fått sin egen side, med info om produksjonen og hva de har produsert for oss.


Chosen: https://butikk.krik.no/pages/chosen

Yuupong: https://butikk.krik.no/pages/yuupong

Nike: https://butikk.krik.no/pages/nike


Code of conduct
......