Flexfit/Yupoong

Vi bruker leverandøren Flexfit på capser og luer. Dette er en av de verdens største produsentene innenfor kategorien hodeplagg, noe som kan gjøre det utfordrende å ha oversikt over produksjonen. I 2019 utarbeidet organisasjonen Better Work (https://betterwork.org/) en grundig rapport på 28 sider hvor arbeidere blir intervjuet, samt fullstendig gjennomgang av kontrakter, arbeidstid og avvik. Totalt er det ansatt 1560 stk på fabrikken i Bangladesh, hvorav ingen under 15 år. Det ble oppdaget et brudd, hvor en 18 år gammel ansatt hadde gitt legitimasjonen til sin venn under 15 år. Når dette ble oppdaget fikk personen kontrakt på plass, personen var da over 15 år.

Annen info å trekke fram fra rapporten:

  1. Snittlønnen (VND 4,696,530/month) på de ansatte ligger høyere enn minstelønn i landet (VND 3,980,000/month). Den laveste lønnen som ble utbetalt i 2019 var på (VND 4,696,530/month), som er betydelig høyere enn den regionale minstelønnen på (VND 4,180,000).
  2. Fabrikken tilbyr helsekontroll for alle arbeidstakere, inkludert de som er utsatt for arbeidsrelaterte farer, og gynekologiske helsekontroll for kvinnelige arbeidere hver 6. mnd.
  3. Fabrikkens vanlige arbeidstimer overstiger ikke 10 timer per dag og 48 timer per uke. De jobber ikke søndager, og har lunsjpause fra 1130-1230. De overholder også den månedlige overtidsgrensen på 30 timer. Arbeidere har i gjennomsnitt jobbet 16 timer overtid per måned fra juli 2018 til juni 2019. Den høyeste månedlige overtid er 30 timer i sy-avdelingen i oktober 2018. På dagsbasis overholder de den daglige overtidsgrensen på 4 timer. Arbeiderne har jobbet 1-3 timer i overtid per dag i perioden juli 2018 - juni 2019. Den høyeste gjennomsnittlig overtiden per uke var på 7,5 timer og snittet på 4 timer.
  4. Fabrikken bruker Dang Quang som underleverandør på printing. (Vi har ikke benyttet dette tilbudet).

Vi ser også på det som et viktig element at leverandøren har åpen leverandørliste, noe som gjør det enklere for arbeidere å organisere seg gjennom fagforeninger, og skaper dermed en større tillit til kundene sine.