Betaling & konfliktløsning

Betaling

Betaling i nettbutikken kan gjøres gjennom kredittkort, debetkort eller Vipps. Om det er ønskelig å betale med faktura kan du kontakte oss på krik@krik.no. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.